VOOR EN DOOR ELKAAR


Activiteiten voor en door elkaar.
Waar de liefde voor God en bewogenheid voor mensen centraal staat. 
Wanneer mogen wij jou ontmoeten?

Kledingbank

KLEDINGBANK

Heeft u hard kleding nodig, maar kunt u het zelf niet (meer) kunnen betalen? Kom dan naar onze kledingbank. Naast kleding uitzoeken is er ook tijd voor ontmoeting en koffie/thee.

Locatie: De 'koffiezaal' van De Hoeksteen
Tijd: 12.30 tot 14 uur.


Komende data:  

10 en 24 februari / 10 en 24 maart /  7 en 21 april / 5 en 19 mei /
2, 16 en 30 juni / 14 en 28 juli.


Heeft u kleding die u een tweede leven wil geven?

Lever het dan bij ons in! De kleding moet schoon en heel zijn. Kleding kan worden ingeleverd vóór of ná de dienst op zondag (voor 10.00 uur of na 12.00 uur) of op afspraak  met Lestari Marcus, contactpersoon van de kledingbank.

ONTMOETINGS MAAL

1x per maand is er een ontmoetingsmaaltijd voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid of anders altijd alleen eten.

Data: 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni

Tijd: 18.00-20.30 uur.

Locatie: Koffiezaal De Hoeksteen

Kosten: we delen de kosten

Opgeven: 

BIDDEN VOOR VELP

Wij hebben het verlangen om te bidden voor Velp. Bid jij ook mee?
We komen elke week bij elkaar op wisselende dagen en tijden.

Locatie: gebedsruimte van de Hoeksteen.

De komende data en tijden zijn:
 donderdag 9 maart 10.30, vrijdag 17 maart 10.30
donderdag 23 maart 10.30, dinsdag 28 maart 10.30
donderdag 6 april 10.30, donderdag 13 april 20.00

ONZE ZENDELINGEN
De Hoeksteen ondersteunt 4 zendingsechtparenen een zustergemeente met gebed en financiën. Elke tweede zondag van de maand besteedt het betreffende thuisfrontteam aandacht voor de zendeling c.q. zendingsechtpaar van die maand. Naast de reguliere financiële ondersteuning is er elke vierde zondag een collectie waarvan de opbrengst bestemd is voor de zendeling van die maand. Meer informatie over de zendelingen kunt u vinden op het zendingsbord in de koffiezaal van het gebouw van de Hoeksteen.

 • Stef & Christy wonen in Dallas en organiseren voetbalkampen voor kinderen/jongeren namens Ambassadors Football. Stef is betrokken bij het coachen van een lokaal Christelijk universiteit team, een lokale Christelijke Highschool team en ook Hunter’s club team. Daarnaast verzorgd hij clinics voor lokale jeugd, waarbij hij in samenwerking met lokale kerkelijke gemeenten de jeugd bereikt met het Evangelie. 
  AMERIKA - Stef & Christy, Summer, Brooke en Hunter van Meerveld
 • Binnenkort meer informatie
  INDONESIË - Marcel & Lola
 • Dit mooie Nederlands/Indiase echtpaar met hun drie kinderen zijn onze zendelingen in India. Zij werken onder dove kinderen en studenten. Deze studenten krijgen onderwijs, ze leren een beroep in een café/lunchroom/bakkerij met als doel dat ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit heeft veel impact op de eigenwaarde en zelfvertrouwen van deze dove studenten en op de omgeving. Zij laten de liefde van God zien en delen deze liefde uit in woorden en daden.
  INDIA - 
 • Aniek volgt een DTS (Discipel Training School) in Zweden. De DTS is een training ervaring van zes maanden, met als centrale doel het kennen van God en Hem bekend maken. Het is een intense, fulltime training, onderverdeeld in twee delen: De les- en outreachfase.

  Wil je op de hoogte blijven van Aniek haar ervaringen? Stuur haar dan even een e-mail.

  ZWEDEN - Aniek van Voorthuizen
 • Met een pinkster gemeente in Busteni - in het midden van Roemenië - bestaat sinds een tiental jaren een vriendschappelijke verbondenheid. Deze wederzijdse verbondenheid helpt ons allebei om elkaars cultuur en geloof te begrijpen, te delen en te bespreken.

  Vanuit de Hoeksteen bezoekt een kleine groep kerkleden elk jaar deze gemeente.

  Voor allebei is dit steeds een verrassende en fijne tijd. In de dienst hebben we altijd een bemoedigend woord en groeten iedereen namens de Hoeksteen.


  Ze bezoeken de mensen thuis zo veel mogelijk, bemoedigen hen en bidden samen, helpen met zieken en weeskinderen. En natuurlijk wordt de gemeente financieel ondersteund door de Hoeksteen.

  ROEMENIË - Marantha gemeente Busteni - Familie Crisan

VOLG DE HOEKSTEEN OP FACEBOOK EN INSTAGRAM