WELKOM BIJ
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
DE HOEKSTEEN VELP

Een eigentijdse kerk, waar de liefde voor God en bewogenheid voor mensen centraal staat. 
Wanneer mogen wij jou ontmoeten?


Onze diensten zijn elke zondag om 10.00 uur.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een Volle Evangelie Gemeente. Een fijne plek voor jong en oud, waar de liefde van God de Vader en het offer van Jezus Christus een centrale plaats innemen. We willen mensen helpen Jezus Christus te leren kennen, omdat we geloven dat Hij de persoonlijke Verlosser is van zonde en schuld, en dat Hij de enige weg is tot God, de liefhebbende Vader.

In welke situatie je ook zit, hoe je je ook voelt, je bent altijd welkom bij God. Onze passie is om iedereen te laten zien hoe gaaf het is om ‘connected’ te zijn met God én met elkaar, als deel van het grote huisgezin van God.

Nieuwsgierig geworden naar de Hoeksteen? Wil je meer weten over God? Kom een keer langs en ervaar één van onze diensten. We kijken uit naar je komst!

Elke zondagmorgen is er een dienst om 10.00 uur. Voor de kinderen is er voor diverse leeftijdsgroepen een eigen samenkomst.

kruis Jezus

GOEDE VRIJDAG, 29 MAART

Wij herdenken deze dag het sterven en lijden van de Here Jezus.

Om 19:30 uur is er een (korte) samenkomst en vieren we ook met elkaar avondmaal.

Deze avond is ook geschikt voor kinderen. 

PASEN, 31 MAART

Op zondag 31 maart is er de mogelijkheid om je te laten dopen!

De doop is niet een einddoel, het is een nieuw begin. We laten ons dopen in opdracht van Jezus. Jezus heeft ons zelf het voorbeeld gegeven. Door de doop worden we bekleed met Jezus. (Gal. 3:20)

Ben je nog niet bent gedoopt door onderdompeling en je wil dat wel graag? Dan nodigen wij je van harte uit om je met Pasen te laten dopen. 

Aansluitend aan de dienst is er soep en brood.

Doopdienst 31 maart
Herstel van vrouwen in de gemeente

DRIELUIK HERSTEL VAN VROUWEN IN DE BEDIENING DOOR LINEKE BLIJDORP

Zowel in de Bijbel alsook door de eeuwen heen, zien we dat God vaak vrouwen inzet. Helaas is vanuit cultuur en kerkgeschiedenis een beeld ontstaan alsof vrouwen in de bediening on-Bijbels zouden zijn. Lees de Bijbel en ontdek dat niets is minder waar dan deze leugen. In dit drieluik over vrouwen in de bediening neemt Lineke Blijdorp je mee in bijbels onderwijs over de rol van vrouwen in het Koninkrijk, waarom en wanneer God juist vrouwen inzet(te), wat de profetieën van de eindtijd hiermee te maken hebben, en wat we hier als gemeente vandaag de dag mee kunnen en moeten doen.

Een aanrader! Geef je hieronder even op, dan weten we op hoeveel personen we kunnen rekenen.

WIL JE ONS WERK ONDERSTEUNEN?

Dankzij jouw bijdrage kunnen we invulling geven aan alle kansen die wij krijgen om het evangelie te verkondigen, dichtbij en ver weg. Wil je ons een (eenmalige) gift geven of ons structureel ondersteunen? Scan de GIVT QR code of maak je gift over op bankrekeningnummer: NL45RABO0171618823 t.n.v. V.E.G. De Hoeksteen te Velp.

Alvast dank voor jouw steun!

GIVT

VOLG DE HOEKSTEEN OP FACEBOOK EN INSTAGRAM